juli 12, 2018

Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining


 Ervaringsgericht, leren door doen

Voor wie:
Voor kinderen die problemen hebben op het gebied van weerbaarheid

Wat doe je:
Je leert veel over jezelf door activiteiten met een hond te doen. Hierdoor ervaar je wat de consequenties zijn van je handelen en word je je bewust van je eigen gevoelens en emoties.

De training:
Wordt individueel gegeven.
Voorafgaand worden doelen opgesteld
In elke bijeenkomst komen de volgende thema’s in min of meerdere mate aan de orde:

  • veiligheid
  • grenzen
  • assertiviteit/communicatie
  • verbondenheid/communicatie