juli 11, 2018

TeamDogs

Stichting TeamDogs

Autismebegeleidingshond via stichting TeamDogs
Stichting TeamDogs is een stichting die het mogelijk maakt voor cliënten van o.a. Kind en Therapiehond, om in aanmerking te komen voor een eigen autismebegeleidingshond. Voorwaarden hiervoor zijn een serieuze beperking in zelfstandigheid en zelfredzaamheid door autisme, die met hulp van een assistentiehond duidelijk verbeterd kan worden. Niet iedereen met een diagnose Autisme Spectrum Stoornis komt dus in aanmerking voor een autismebegeleidingshond; daar zijn strenge Europese en Internationale regels voor. Maar denk je in aanmerking te komen voor een autismebegeleidingshond, neem dan contact op met Catharina van Klaveren van Kind en Therapiehond. Zij kan u informeren over de mogelijkheden van een officiële autismebegeleidingshond voor uw situatie via stichting TeamDogs. Kind en Therapiehond traint de autismebegeleidingshonden voor stichting TeamDogs binnen regio Zuid-Holland. Andere organisaties/personen die zijn aangesloten bij stichting TeamDogs trainen in andere delen van Nederland.

Stichting TeamDogs heeft een goed trainingsprogramma, waarmee wordt voldaan aan alle eisen en voorwaarden van de ADEU/ADI (Assistance Dogs Europe/International) en IAHAIO (Europese richtlijnen bij interventies met dieren). De stichting TeamDogs ambieert lidmaatschap van de ADEU en is druk bezig met de inschrijving daarvoor, wat enkele jaren in beslag neemt.

Het positieve effect van een autismebegeleidingshond in het dagelijks leven, maar ook binnen de begeleiding, is inmiddels wetenschappelijk bewezen. Op de facebookpagina van Kind en Therapiehond vindt u geregeld de succesverhalen van onze honden.

Stichting TeamDogs is een notarieel geregistreerde stichting die per 1 mei 2020 geregistreerd is via de Kamer van Koophandel.

Via deze links komt u bij het Huishoudelijk Reglement en het Privacy Beleid. Mocht u vragen hebben over de training en het trainingsprogramma, neemt u dan contact op met Catharina van Klaveren van Kind en Therapiehond.