september 12, 2018

Privacy verklaring

Privacyverklaring Kind en Therapiehond
Kind en Therapiehond opgericht door Catharina van Klaveren gevestigd aan de Alida de Jongstraat 32 2401KT Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor en belast met de privacywetgeving van de Europese Unie (EU). Hiermee betekent dit in beginsel dat Kind en Therapiehond verantwoording dient af te leggen, middels deze privacyverklaring, over de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van de persoonsgegevens: Samenwerkingsrelatie
Om een samenwerking met Kind en Therapiehond aan te gaan, kunnen wij om een aantal persoonsgegevens vragen. Hieronder is een overzicht te vinden van de gegevens die wij kunnen opvragen, dit kan dus afwijken per aanbod/samenwerkingsrelatie.

– Voor- en achternaam jeugdige
– Voor- en achternaam (beide) verzorger(s) (hierna te noemen: Gezaghebbende)
– Naam hond
– Geboortedatum klant
– Geboortedatum hond
– Ras hond
– Adresgegevens klant
– Telefoonnummer(s) + telefoonnummer in geval van nood
– E-mailadres(sen)
– Geslacht
– Huisarts (optioneel)
– School (optioneel)
– Verwijzer (indien van toepassing)
– Lichamelijke klachten (indien van toepassing)
– Allergieën (indien van toepassing)
– Diagnose (optioneel)
– Sociale context
– Hulpvraag
– Handtekening
– Verslaglegging in de vorm van een plan van aanpak

Bovenstaande gegevens worden ingevuld door diegene die een samenwerkingsrelatie aangaan met Kind en Therapiehond.
Tot 16 jaar dienen gezaghebbende(n) en jeugdige te ondertekenen, plus persoonsgegevens aan te leveren, vanaf 16 jaar mogen enkel de handtekening en gegevens van de jeugdige verwerkt worden (mits anders gewenst).
De gegevens worden op een beschermde computer, met wachtwoord, bewaard. De gegevens (of een deel daarvan) zullen vermeld zijn in het intakeformulier, de facturen en het plan van aanpak. Deze documenten zijn ten allen tijde opvraagbaar voor de klant. Voor jongeren vanaf 16 jaar en voor gezaghebbende(n) tot 16 jaar.

Doeleinden
Kind en Therapiehond verwerkt genoemde persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het bijhouden van onze administratie/facturen
– Om contact op te kunnen nemen
– Om een passend traject aan te bieden

 

Recht op inzage
Kind en Therapiehond werkt vanuit samenwerking. Dit betekend dat klanten ten allen tijden, en in welke vorm dan ook, recht hebben op de inzage van de documenten waarin hun persoonsgegevens vermeld staan. Mocht een klant boven de 16 jaar zijn, dienen gezaghebbende(n) altijd toestemming te krijgen van hun kind, om de documenten bij Kind en Therapiehond in te kunnen zien. Mocht een klant jonger zijn dan 12 jaar, dienen gezaghebbende(n) altijd toestemming te geven als de klant/jeugdige de documenten wil inzien. Tussen de 12 en 16 jaar, mogen gezaghebbende(n) en jeugdige de documenten zonder elkaars toestemming inzien.

Duur van de opslag
Deze gegevens blijven wegens administratieve redenen, 7 jaar bewaard. De gegevens worden 7 jaar bewaard, gezien de Belastingdienst tot 5 jaar terug inzicht moet hebben in onze administratie. De maximale wettelijke termijn voor het bewaren van persoonsgegevens is 7 jaar. Ons streven is echter de gegevens na 5 jaar te verwijderen, mits dit door omstandigheden niet wenselijk is.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Als klant heeft u ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens is het uiteraard altijd mogelijk om contact op te nemen via
info@kindentherapiehond.nl of 06 21176929 om de klachten bespreekbaar te maken, wellicht komen wij er dan gezamenlijk uit.

Contactgegevens
Kind en Therapiehond
Catharina van Klaveren Mail:
info@kindentherapiehond.nl
Tel: 06-21176929
KvK-nummer: 59878673
Alida de Jongstraat 32
2401KT Alphen aan den Rijn