september 12, 2018

Algemene voorwaarden

 

Kind en therapiehond
Catharina van Klaveren
Alida de Jongstraat 32
2401 KT Alphen aan den Rijn
Tel. 06-21176929
kvk 59878673
info@kindentherapiehond.nl

                                                                                             

 1. INDIVIDUELE BEGELEIDING EN THERAPIE
 2. Rechten van de cliënt
 3. Persoonlijke informatie van de cliënt zal nooit, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt en/of zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers, worden gedeeld met anderen.
 4. Kind en therapiehond zal geen handelingen verrichten zonder medeweten of toestemming van de cliënt en/of zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

iii. De cliënt en/of zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers hebben recht op inzage in het dossier en recht op informatie over de aard van de problematiek en de voorgestelde interventie(s).

 1. Werken met honden
 2. Kind en therapiehond kan bij individuele begeleiding therapie honden inzetten.
 3. De honden waarmee gewerkt wordt zijn op hun geschiktheid geëvalueerd.

Tijdens de begeleiding en/of therapie is daarbij alles gericht op de veiligheid van zowel mens als dier. Desondanks is een klein incident vanuit de natuurlijke reacties van een hond niet volledig uit te sluiten. Dat is inherent aan het werken met honden.

Kind en therapiehond  is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een dergelijk incident.

iii. In uitzonderingsgevallen zal gewerkt worden met een hond die door de cliënt wordt ingebracht. Is dat het geval, dan zal Kind en therapiehond  steeds een evaluatie van de geschiktheid van de hond uitvoeren. Blijkt een hond niet geschikt voor de geplande activiteiten, dan zal gewerkt worden met honden die door Kind en therapiehond  worden ingebracht.

 1. Afspraken
 2. Individuele begeleiding en therapie door Kind en therapiehond vindt slechts op afspraak plaats.
 3. Afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande datum en tijdstip worden afgezegd of verplaatst.

iii. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt afgezegd wordt een no-show tarief in rekening gebracht gelijk aan de kosten van één uur begeleiding of therapie.

 1. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt verplaatst kan Kind en therapiehond voor de oorspronkelijke afspraak een no-show tarief in rekening brengen. Dit no-show tarief bedraagt maximaal de kosten van één uur begeleiding of therapie.
 2. Kind en therapiehond kan de afspraak bij ziekte van de hond of te warme temperatuur annuleren, er wordt dan in overleg een plaatsvervangende afspraak gemaakt.
 3. Betaling van facturen
 4. Betaling van de diensten van Kind en therapiehond vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL 21 ABNA 0435624466 t.n.v. Kind en therapiehond  te Alphen aan den Rijn. Betaling dient te gebeuren binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de nota.

 

 1. Indien betaling uitblijft zal er een herinnering worden verzonden. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen bij de eerste aanmaning € 7,50 aan administratiekosten worden berekend en bij de tweede aanmaning € 25,00 aan administratie- en aanmaningskosten. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen ook de kosten van de incasso van de nota volledig in rekening worden gebracht.
  iii.Kind en therapiehond  is niet verantwoordelijk voor het eventueel niet vergoeden van de nota(‘s) door bijvoorbeeld Zorgverzekeraars of Zorgkantoor. Vraagt u zelf vooraf goed na of de hulpverlening door Kind en therapiehond  in uw geval voor vergoeding in aanmerking komt.
  e. Klachten
  i. Heeft u een klacht over de hulpverlening door Kind en therapiehond  dan kunt u die klacht richten aan info@spelmetzorg.nl. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht in onderling overleg zo goed mogelijk op te lossen.
 2. DIENSTEN AAN PROFESSIONALS IN ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS
 3. Werken met honden
 4. Kind en therapiehond kan bij haar werkzaamheden honden inzetten.
 5. De honden waarmee gewerkt wordt zijn op hun geschiktheid geëvalueerd. Tijdens de activiteiten is daarbij alles gericht op de veiligheid van zowel mens als dier. Desondanks is een klein incident vanuit de natuurlijke reacties van een hond niet volledig uit te sluiten. Dat is inherent aan het werken met honden. Kind en therapiehond is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een dergelijk incident.

iii. Indien gewerkt wordt met een of meer honden die door de professional worden ingebracht dan zal Kind en therapiehond  steeds een evaluatie van de geschiktheid van de hond of de honden laten uitvoeren. Blijkt een hond niet geschikt voor de geplande activiteiten, dan zal gewerkt worden met honden die door Kind en therapiehond  worden ingebracht.

 1. Cursussen en workshops
 2. Heeft u belangstelling voor een cursus of workshop die door Kind en therapiehond wordt aangeboden, dan kunt u die belangstelling kenbaar maken via het contactformulier op de website of via een e-mail aan info@kindentherapiehond.nl. U ontvangt dan een inschrijfformulier.
 3. Aanmelden voor een cursus of workshop gebeurt door het retourneren van het inschrijfformulier. U ontvangt daarvan een ontvangstbevestiging.

iii. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een nota. Het recht op deelname is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde cursusgeld.

 1. De betaling van de cursus of workshop dient te gebeuren door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL 21 ABNA 0435624466 t.n.v. Kind en therapiehond te Alphen aan den Rijn De betaling dient één maand voor aanvang van de cursus of workshop op de rekening van Kind en therapiehond  te zijn bijgeschreven. Vindt aanmelding plaats binnen één maand voor aanvang van de cursus of workshop, dan dient de betaling binnen vijf werkdagen na aanmelding door Kind en therapiehond  te zijn ontvangen. De betaling dient in alle gevallen te zijn bijgeschreven de dag vóór aanvang van de cursus of workshop.
 2. Annulering van de inschrijving is kosteloos mogelijk tot één maand voor aanvang van de cursus of workshop. Eventueel ontvangen betalingen worden in dat geval door Kind en therapiehond volledig geretourneerd. Vindt annulering van de inschrijving plaats binnen één maand voor aanvang van de cursus of workshop dan brengt Kind en therapiehond  daarvoor de volgende kosten in rekening:
 3. Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de cursus of workshop: 25%van de kosten van de cursus of workshop;
 4. Bij annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus of workshop:50%van de kosten van de cursus of workshop;
 5. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus of workshop: 75%van de kosten van de cursus of workshop;
 6. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop: 100%van de kosten van de cursus of workshop.

Door Kind en therapiehond  ontvangen betalingen zullen, onder inhouding van de bovenstaande kosten, worden geretourneerd. Was er nog geen betaling ontvangen, dan maakt u het verschuldigde bedrag over. U ontvangt een creditnota.
vi. Indien betaling uitblijft zal er een herinnering worden verzonden. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen bij de eerste aanmaning € 7,50 aan administratiekosten worden berekend en bij de tweede aanmaning € 25,00 aan administratie- en aanmaningskosten. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen ook de kosten van de incasso van de nota volledig in rekening worden gebracht.
vii. Kind en therapiehond  is gerechtigd op ieder moment zonder opgaaf van redenen een belangstellende uit te sluiten van deelname. Vindt uitsluiting plaats vóór het begin van een cursus of workshop dan zal een eventueel reeds ontvangen betaling volledig worden gerestitueerd. Wordt een deelnemer lopende een cursus of workshop van verdere deelname uitgesloten dan vindt géén restitutie plaats.

 1. Coaching en begeleiding

Coaching en begeleiding door Kind en therapiehond  vindt plaats op basis van een individuele overeenkomst. De kosten van het coachings- of begeleidingstraject worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.
i. Afspraken
1.Coaching en begeleiding door Kind en therapiehond  vindt slechts op afspraak plaats.
2. Afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande datum en tijdstip worden afgezegd of    verplaatst.
3. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt afgezegd wordt de geplande afspraak conform de offerte in rekening gebracht.
4. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt verplaatst kan Kind en therapiehond  maximaal de kosten van de oorspronkelijke afspraak conform de offerte in rekening brengen.

 1. Betaling van facturen
 2. Betaling van de nota vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL 21 ABNA 0435624466 t.n.v. Kind en therapiehond te Alphen aan den Rijn Betaling dient te gebeuren binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de nota.
  2. Indien betaling uitblijft zal er een herinnering worden verzonden. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen bij de eerste aanmaning € 7,50 aan administratiekosten worden berekend en bij de tweede aanmaning € 25,00 aan administratie- en aanmaningskosten. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen ook de kosten van de incasso van de nota volledig in rekening worden gebracht.

III. DIENSTEN AAN INSTELLINGEN IN ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS

Diensten door Kind en therapiehond  ten behoeve van instellingen in zorg, welzijn en onderwijs vinden plaats op basis van een door Kind en therapiehond  uitgebrachte en door de instelling geaccordeerde offerte.

 1. Werken met honden
 2. Kind en therapiehond kan bij haar werkzaamheden honden inzetten.
 3. De honden waarmee gewerkt wordt zijn op hun geschiktheid geëvalueerd Tijdens de begeleiding en/of therapie is daarbij alles gericht op de veiligheid van zowel mens als dier. Desondanks is een klein incident vanuit de natuurlijke reacties van een hond niet volledig uit te sluiten. Dat is inherent aan het werken met honden. Kind en therapiehond  is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een dergelijk incident.

iii. Indien gewerkt wordt met een of meer honden die door de instelling worden ingebracht dan zal Kind en therapiehond  steeds een evaluatie van de geschiktheid van de hond of de honden uitvoeren. Blijkt een hond niet geschikt voor de geplande activiteiten, dan zal gewerkt worden met honden die door Kind en therapiehond  worden ingebracht.

 

 1. Cursussen en workshops
 2. Bij de offerte zullen tijdsinvestering en minimum en maximum aantal deelnemers worden beschreven.
 3. Na accordering van de offerte ontvangt de instelling een nota. Betaling van de nota vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op NL 21 ABNA 0435624466 t.n.v. Kind en therapiehond te Alphen aan den Rijn. Betaling dient te gebeuren binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de nota.

iii. De uitvoering van de opdracht wordt gepland in overleg met de opdrachtgever.

 1. Bij annulering binnen 10 werkdagen voor aanvang of voortijdige beëindiging van de opdracht door de instelling is Kind en therapiehond gerechtigd het volledige geoffreerde bedrag in één keer in rekening te brengen, onder aftrek van reeds ontvangen betalingen.

 

 1. Individuele trajecten
 2. Afspraken
 3. Uitvoering van de opdracht door Kind en therapiehond vindt op afspraak plaats, in overleg met de instelling.
 4. Afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande datum en tijdstip worden afgezegd of verplaatst.
 5. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt afgezegd wordt de geplande afspraak conform de offerte in rekening gebracht.
 6. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt verplaatst kan Kind en therapiehond maximaal de kosten van de geplande afspraak conform de offerte in rekening brengen.
 7. Betaling van facturen
 8. De kosten van het traject worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Bij voortijdige beëindiging van het traject door de instelling is Kind en therapiehond gerechtigd het volledige geoffreerde bedrag in één keer in rekening te brengen, onder aftrek van reeds ontvangen betalingen.
 9. Betaling van de nota vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL 21 ABNA 0435624466 t.n.v. Kind en therapiehond te Alphen aan den Rijn. Betaling dient te gebeuren binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de nota.
 10. Indien betaling uitblijft zal er een herinnering worden verzonden. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen bij de eerste aanmaning € 7,50 aan administratiekosten worden berekend en bij de tweede aanmaning € 25,00 aan administratie- en aanmaningskosten. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen ook de kosten van de incasso van de nota volledig in rekening worden gebracht.